วิชั่น ทองลุน สปป.ลาว ปลดแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์

1.5Kหลังจาก “ทองลุน สีสุลิด” เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว คนล่าสุด โดยนโยบายต่างๆ ที่ออกมานั้นล้วนน่าจับตาทั้งสิ้น โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวคนใหม่หันมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมลดการพึ่งพาจากจีนลง เชื่อว่าจะทำให้เกิดการรวมตัวกันของอาเซียนที่แน่นแฟ้นขึ้น ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนพัฒนาร่วมกับ สปป.ลาว

อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งให้ความสำคัญกับการค้า การลงทุนกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ด้วยเป็นตลาดที่สำคัญ เพราะอาเซียนมีสัดส่วนการค้ากับไทยถึง 25% โดยเฉพาะการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และมองว่าการเชื่อมโยงการค้าในกลุ่มอาเซียนเป็นเรื่องจำเป็นที่ภาคเอกชนต้องทำ เพราะต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจของเพื่อนบ้านกลุ่มนี้ยังโต 5-7%

ทั้งนี้ จากการที่หอการค้าไทยได้ร่วมประชุม Loa-Thai Business Forum 2017 เพื่อหาทางแก้ปัญหาการค้า การลงทุนต่างให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ภาคเอกชนไทยได้มีโอกาสพบนายกรัฐมนตรีใหม่ของ สปป.ลาว ทำให้มีโอกาสได้รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้นำ สปป.ลาว ที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วย

“ขณะนี้ สปป.ลาวมีนโยบาย 3 เปิด คือ 1.เปิดประตู 2.เปิดทางปลดล็อกอุปสรรค และ 3.เปิดใจรับการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการค้าและการลงทุนต่างๆ และธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กรีน) ก็เป็นอีกธุรกิจที่ สปป.ลาวส่งเสริม โดยเฉพาะเรื่องพลังงานน้ำ เนื่องจาก สปป.ลาวมีเขื่อนมากถึง 12 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมากถึง 1 หมื่นเมกะวัตต์ ไทยซื้อจาก สปป.ลาว 7,000 กว่าเมกะวัตต์ และยังอยากให้ไทยซื้อเพิ่มอีก เพราะ สปป.ลาวยังมีศักยภาพในการผลิตอีกมาก”  อิสระ กล่าว

นอกจากนี้ สปป.ลาว ภายใต้การนำของนายทองลุน ยังได้มีการออกกฎหมายใหม่ ในการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นแบบจุดให้บริการครบวงจร (One Stop Service) พร้อมทั้งจะเน้นการพัฒนาแบบบุกทะลุ (เชิงรุก) ใน 4 ด้าน คือ

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน เพราะ สปป.ลาวต้องการเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ดังนั้นจึงอยากให้นักลงทุนไทยเข้าไปร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานน้ำใน สปป.ลาวที่ยังมีอีกมาก

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากแรงงานของ สปป.ลาวส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมืออยู่

3. การลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุนและการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำธุรกิจ

4. การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อการหลุดพ้นจากความเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดให้ได้ในปี 2563 โดยเรื่องนี้ได้ขอแผนโครงการประชารัฐของไทยไปศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติด้วย


image: https://www.thairath.co.th/media/mSQWlZdCq5b6ZLkt5iliDB7qaLFDJ8Lt.jpg

ขณะเดียวกันทองลุน ยังได้พยายามสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจขึ้นมา ผ่านทางเขตเศรษฐกิจพิเศษกว่า 10 เขต ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ ทำให้มีธุรกิจแตกต่างกันมากกว่า 200 ธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจบริการเพื่อการบันเทิงโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และกิจการการค้าต่างๆ อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น โดยภาพรวมนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลทองลุนที่ออกมา ดูเหมือนว่าจะเป็นการปิดจุดอ่อนของ สปป.ลาว คือ การปลดล็อกความเป็นแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์ ด้วยการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเปิดกว้างรับการลงทุนจากประเทศในอาเซียนมากขึ้น และไทยก็เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับ สปป.ลาวที่สุด

ดังนั้น การก้าวขึ้นมาของทองลุน จึงน่าจะเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยด้วยเช่นกัน

โดย...ชลธิชา ภัทรสิริวรกุล

ที่มาข่าวจาก : www.posttoday.com/biz/aec/news/483098
ภาพประกอบ :
https://i.ytimg.com/vi/YzAfFhnBRMY/maxresdefault.jpg


ASEAN FAIR 2017 งานที่คุณสามารถขายสินค้า หาตัวแทน สร้างเครือข่าย ขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าได้มากกว่า 1800 ล้านบาท
ภายใน 3 วัน  พบกัน
13-15 ตุลาคม 2560 ณ สะหวันไอเตค แขวงสะหวันนะเขต


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel. : 02-192-1685-6
Fax : 02-192-1689
Mobile :  086-310-2493 (K.แอม), 086-303-5847 (K.ตั้ม)
e-Mail : marketing@thaipurchasing.com

@Line THAIPURCHASING

sendLINE

Comment