คำอธิบาย : กระเป๋าอุปกรณ์ครบชุดสำหรับงานช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างประปา งานซ่อมแซมทั่วไป งานเซอร์วิส และงานซ่อมบำรุงในโรงงาน บรรจุในกระเป๋าอลูมิเนียมอย่างดี, สะดวกสำหรับการพกพาและการจัดเก็บ เป็นระเบียบทำให้หาง่ายในเวลาที่ต้องการใช้งาน

ประกอบด้วยเครื่องมือช่างและอุปกรณ์เสริมจำนวน       92      ชิ้น  เหมาะสำหรับงานทั่วไปในบ้าน และอาคาร หรือพกติดรถยนต์