คำอธิบาย : เหมาะสำหรับกระบวนการพ่นทรายหมุนวนอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำ สำหรับพื้นผิวของวัสดุขนาดเล็กทั้งที่ซับซ้อน และไม่ซับซ้อน ไม่มีรอยต่อของชิ้นงาน ช่วงการใช้งานจะกว้างตั้งแต่การลบเสี้ยนที่ละเอียดอ่อน ไปจนถึงยิงไปที่หัวสำหรับการทำงานขนาดกลางและขนาดเล็ก