สนใจลงโฆษณากับเรา
รายละเอียดการลงโฆษณาบนเว็บไซต์(Ads Detail)


A1


Size 600x400 Pixel 1 Position


A2 A3


Size 570x240 Pixel 6 Position


A4


Size 90x90 Pixel 6 Position


A5 A6


Size 285x300 Pixel 2 Position


B1 B2


Size 570x120 Pixel 2 Position


C3


Size 350x350 Pixel 1 Position


C1 C2


Size 350x100 Pixel 8 Position


D1 D2


Size 350x100 Pixel 8/Profile


E1


Size 300x300 Pixel 1/Profile


E2


Size กว้างไม่เกิน 730 Pixel 1/Profile


F1 F2


Size 550x150 Pixel 2 PositionF3 F4 F5 F6

Size 270x150 Pixel 4 Position

ตำแหน่งโฆษณา

1

HOME PAGE

หน้าแรก

ตำแหน่ง ขนาด(pixels) จำนวน รูปแบบโฆษณา
A1 600*400 1 Popup หน้าแรกของเว็บไซต์ แสดงเมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์
A2
570*240 3 Banner หน้าแรกของเว็บไซต์บน(ด้านซ้าย)
A3
570*240 3 Banner หน้าแรกของเว็บไซต์บน(ด้านขวา)
A4/1
A4/2
A4/3
A4/4
A4/5
A4/6
90*90 6 Profile บริษัท ในหน้าแรกของเว็บไซต์
A5
A6
285*300 2 Side Menu ด้านซ้ายหน้าแรกของเว็บไซต์

2

News

หน้าข่าวและประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง ขนาด(pixels) จำนวน รูปแบบโฆษณา
B1
B2
570*120 2 Banner ในหน้าข่าวและประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง ขนาด(pixels) จำนวน รูปแบบโฆษณา
C1
C2
350*100 8 Banner ในหน้าของหมวดหมู่ มีด้านซ้ายและขวา ด้านละ 4 Banner Slide วนรอบ Banner ในการเข้าใช้หน้าหมวดหมู่ในแต่ละครั้ง
C3 350*350 1 Banner ในหน้าของหมวดหมู่และหน้าหมวดหมู่รวมโปรไฟล์ ด้านล่างขวา
D1
D2
350*100 8 Banner ในหน้ารวมโปรไฟล์ของแต่ละหมวดหมู่ มีด้านซ้ายและขวา ด้านละ 4 Banner Slide วนรอบ Banner ในการเข้าใช้หน้าหมวดหมู่ในแต่ละครั้ง

ตำแหน่ง ขนาด(pixels) จำนวน รูปแบบโฆษณา
E1 (รูปสินค้า) 300*300 8/โปรไฟล์ แสดงรูปสินค้าบริษัทของท่าน ในหน้าโปรไฟล์บริษัทของท่าน
E2 (โปรไฟล์) กว้างไม่เกิน 730 ไม่จำกัด แสดงโฆษณาบริษัทของท่าน ในหน้าโปรไฟล์บริษัทของท่าน
E

ตำแหน่ง ขนาด(pixels) จำนวน รูปแบบโฆษณา
F1
F2
550*150 2 แสดง Banner หน้า URL ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น ส่วนบนทั้ง ด้านซ้ายและขวา จะแสดง 5 วินาที
F3
F4
F5
F6
270*150 4 แสดง Banner หน้า URL ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น ส่วนล่าง จะแสดง 5 วินาที

ติดต่อลงโฆษณา