คำอธิบาย : ชุดเอี้ยมผ้าเรย่อน + ผ้าคาดผม เนื้อนิ่มมาก รายละเอียด และราคา ตามระบุในภาพ