คำอธิบาย : เครื่องรีดผ้าอีเลคโทรลักซ์ รุ่น IC44825