สินค้า
คำอธิบาย : สินค้า Balance & Scale (เครื่องชั่งทุกชนิด)
http://www.workicontech.com/products_balance-scale.html
• Analytical Balance (เครื่องชั่งวิเคราะห์)
http://www.workicontech.com/products_Analytical-Balance.html
• Precision Balance (เครื่องชั่งความแม่นยำสูง)