คำอธิบาย :
• มอเตอร์ ขนาด 50แรงม้า

• ลูกรีด 14 นิ้ว x 28 นิ้ว

• กำลังผลิต 1 ตัน/ชั่วโมง