คำอธิบาย :
• มอเตอร์ ขนาด 10แรงม้า

• ลูกรีด 10 นิ้ว x 20 นิ้ว

• กำลังผลิต 3-5 ตัน/วัน