คำอธิบาย :
ไฟ 220V.50Hz. แบบเปลือย และมีตู้เก็บเสียง