สินค้า
คำอธิบาย :
พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงกระบอก และทรงสี่เหลี่ยม ตรวจจับโลหะ และโฟโต้เซ็นเซอร์ เป็นเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ หรือ สวิตช์แบบไม่สัมผัส ตัวพร๊อตซิมิตี้ ตัวเรือนทรงกระบอก และแบบทรงสี่เหลี่ยมสินค้าจากประเทศไต้หวัน สินค้าคุณภาพ ทนทาน แบบตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน เช่น การตรวจจับตำแหน่งของเครื่องจักร การตรวจสอบปริมาณที่บรรจุในภาชนะ การตรวจจับสิ่งของ เป็นต้น