สินค้า
คำอธิบาย : "MITSUBISHI" Contactor รุ่นใหม่ MS-T Series
มีขนาด S-T10 ถึง S-T25 ไฟเลี้ยง 200-240 ACV
ส่วน MS-N Series มีขนาด S-N35 ถึง S-N800 ไฟเลี้ยง 200-240 ACV โดยมีรายละเอียดดังนี้

S-T10 AC200V (1A) ราคา 280 THB
S-T12 AC200V (1A1B) ราคา 385 THB
S-T20 AC200V (1A1B) ราคา 560 THB
S-T21 AC200V (2A2B) ราคา 660 THB
S-T25 AC200V (2A2B) ราคา 810 THB
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S-N Series
S-N35 AC220V ราคา 1,100 THB
S-N50 AC200V ราคา 1,350 THB
S-N65 AC200V ราคา 1,650 THB
S-N80 AC200V ราคา 2,350 THB
S-N95 AC200V ราคา 2,600 THB
S-N125 AC200V ราคา 3,650 THB
S-N150 AC200V ราคา 5,250 THB
S-N180 AC200V ราคา 6,050 THB
S-N220 AC200V ราคา 8,150 THB
S-N300 AC200V ราคา 12,650 THB
S-N400 AC200V ราคา 16,100 THB
S-N600 AC200V ราคา 34,100 THB

ทุกรุ่นรับประกันสินค้า 1 ปี