คำอธิบาย : เป็นพัดลมไอเย็น(Evaporating air cooler) ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย โชว์รูม สถานที่โล่งแจ้ง ช่วยลดอุณหภูมิของอากาศได้ ตั้งแต่ 4-10 องศาเซลเชียล โดยอาศัยการระเหยของน้ำขณะไหลผ่านแผงรังผึ้งเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ ทำให้ประหยัดไฟกว่าแอร์ถึง 10 เ