คำอธิบาย : ระบบเชื่อมเย็น “KERNIK” ประกอบด้วยน้ำยา A และ B ซึ่งมีสภาพเหลวข้น เมื่อน้ำยาทั้งสองผสมเข้าด้วยกันสักครู่จะแข็งตัวมีลักษณะคล้ายโลหะ สามารถนำไปกลึงแต่งเจาะเหมือนโลหะได้