คำอธิบาย : โคมไฟดักแมลงบิน Echolight 360 องศา แบบกาว โครงของเครื่องทำจากสแตนเลส304 เคลือบสีฝุ่นสีขาว เหมาะสำหรับห้องอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมออกแบบให้แมลงมาติดแผ่นกาวภายในเครื่อง.
ECHOLIGHT เป็นโคมดักแมลงวันชนิดแผ่นการซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบ Modern Eco Design เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพของการดักจับแมลงบินต่างๆ โดยภายในติดตั้งแผ่นกาวดักจับแมลงบินในแบบ 360 องศา
ปัญหาแมลงวัน ที่เข้ามาใน แมลงงวันอาจเข้าทางช่องเปิดต่างๆ ของอาคาร โดยเฉพาะประตูหน้าต่าง ช่องระบายอาหาร บางครั้งเกาะมากับวัตถุดิบ รถเข็น ภาชนะร่องรอยของแมลงวัน สามารถพบได้จากเศษซากตามพื้น เวลากวาดพื้นซี่ง พนักงาน จะพบ การป้องกันและแก้ปัญหาแมลงวันที่เข้ามา
การติดตั้งหลอดไฟดักแมลง จะได้ผลดีขึ้นกับตำแหน่งที่ทำการติดตั้งหลอดไฟ และชนิดของแมลงโดยทั่วไป แมลงจะถูกดึงดูดด้วยแสงไฟ ในระยะไม่เกิน 20 ฟุต และจะเพิ่มการดึงดูดมากขึ้นในระยะประมาณ 12 ฟุต แมลงวันจะไม่ถูกดึงดูดด้วยแสงไฟในทันที จะมีช่วงเวลาที่ใช้ในการดึงดูดด้วยแสงไฟ(Periodic-response–to–light) จุดที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งไม่ควรสูงเกิน 5 ฟุตจากพื้น และควรติดตั้งจุดใกล้ประตูทางเข้าประมาณ 12–15 ฟุต เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด
ควรมีการดูแลทำความสะอาดโคมไฟ และเปลี่ยนหลอดไฟตามอายุการใช้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานของเครื่อง

ติดตั้งเครื่องดักแมลงบิน360องศา
การติดตั้ง echolight สามารถติดตั้งในระดับต่ำได้ 150 – 180 เซนติเมตรจากพื้นได้ซึ่งเหมาะสมกับระดับความสูงภายใน โดยแสงจากโคมจะไม่ส่องตรงไปรบกวน สายตาลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และเศษซากของแมลงวันที่ติดอยู่ภายในโคม ลูกค้าไม่สามารถมองเห็น ซึ่งต่างจากโคมล่อแมลงแบบทั่วไปที่มองเห็นเศษซากของแมลง ซึ่งอาจเป็นที่น่ารังเกียจของลูกค้าก็เป็นได้
ECHOLIGHT ได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันแสง UVA ที่ใช้ล่อแมลง ไม่ให้เห็นแสงโดยตรง และปกป้องพนักงานจากการ สัมผัสแสงเป็นระยะเวลานานๆ
วิธีการปิดเปิด เครื่องดักแมลงบิน360องศา
รูปตำแหน่งสวิทซ์ปิดเปิด เครื่องดักแมลงบิน360องศา
ผลิตภัณฑ์โคมดักแมลงบินในต่างประเทศอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ออกแบบโคมประเภทดักแมลงหรือล่อแมลงที่ใช้หลอด Black light UVA จะออกแบบไม่ให้แสงส่องโดยตรง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค และปัจจุบันเริ่มมีการหันมาใช้โคมดักแมลงที่มีการควบคุมแสงกันมากขึ้น
ECHOLIGHT ได้เลือกใช้ Electronic Ballast ของ Dyno Electric ที่ได้ปรับค่าให้เหมาะกับหลอด UVA เพื่อประสิทธิภาพเต็มที่ในการใช้งาน มีนํ้าหนักเบาเพียงแค่ 2.6KG. เท่านั้น


เครื่องดักแมลง ecolight 360 องศา
ติดตั้งเครื่องดักแมลงบิน 360 องศาการติดตั้งอีโค่ไลท์สามารถติดตั้งในระดับต่ำได้ 150 – 180 เซนติเมตรจากพื้นได้ซึ่งเหมาะสมกับระดับความสูงภายใน โดยแสงจากโคมจะไม่ส่องตรงไปรบกวน สายตาลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และเศษซากของแมลงวันที่ติดอยู่ภายในโคม ลูกค้าไม่สามารถมองเห็น ซึ่งต่างจากโคมล่อแมลงแบบทั่วไปที่มองเห็นเศษซากของแมลง ซึ่งอาจเป็นที่น่ารังเกียจของลูกค้าก็เป็นได้ อีโค่ไลท์
ได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันแสง UVA ที่ใช้ล่อแมลง ไม่ให้เห็นแสงโดยตรง และปกป้องพนักงานจากการ สัมผัสแสงเป็นระยะเวลานานๆ
วิธีการปิดเปิด เครื่องดักแมลงบิน360องศา


รูปตำแหน่งสวิทซ์ปิดเปิด เครื่องดักแมลงบิน360องศา

ผลิตภัณฑ์โคมดักแมลงบินในต่างประเทศอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ออกแบบโคมประเภทดักแมลงหรือล่อแมลงที่ใช้หลอด Black light UVA จะออกแบบไม่ให้แสงส่องโดยตรง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค และปัจจุบันเริ่มมีการหันมาใช้โคมดักแมลงที่มีการควบคุมแสงกันมากขึ้นECHOLIGHT ได้เลือกใช้ Electronic Ballast ของ Dyno Electric ที่ได้ปรับค่าให้เหมาะกับหลอด UVA เพื่อประสิทธิภาพเต็มที่ในการใช้งาน มีนํ้าหนักเบาเพียงแค่ 2.6KG. เท่านั้น