คำอธิบาย : นั่งร้านของเรามีหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับงานที่หลากหลายของคุณลูกค้า นั่งร้านของเรามีทั้งรูปแบบ ระบบ Pipe Clamp, ระบบ Door Frame (Japanese Type), ระบบ Ringlock ด้วยระบบการติดตั้งตามมาตรฐาน BS Standard ที่พนักงานทุกคนผ่านการอบรม Certificate จากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง