คำอธิบาย : ขนาดสินค้า :
W 50 x L 80 x H 210 cm.

ขนาดภาพพิมพ์ :
ด้านหน้า : W 72 x H 66.80 cm.
ด้านซ้าย : W 35.80 x H 66.80 cm.
ด้านขวา : W 35.80 x H 66.80 cm.
ป้ายด้านบน : W 80 x H 25 cm.

แผ่นป้าย : Plastwood
แผ่นด้านบน : Plastwood
แผ่นผนัง : Plastwood
โครงและข้อต่อ : อลูมิเนียม

*** ราคารวมวัสดุ Plastwood แต่ไม่รวมภาพพิมพ์