สินค้า
คำอธิบาย : GBR Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสีเขียวแห่งเอเชียครั้งที่ 7 โดยภายในงาน GBR Expo Asia 2017เป็นเสมือนเวทีสาธิตและนำเสนอนวัตรกรรมล่าสุด รวมไปถึงการเรียนรู้ทิศทางการเติบโตของอาคารเขียว จากทั้งในส่วนของงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา ซึ่งบรรยายโดยกูรูชื่อดังของวงการอาคารเขียวจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่นักพัฒนาและคนในธุรกิจอาคารและการก่อสร้าง