สินค้า
คำอธิบาย : ROS 650DB (ถุงเก็บฝุ่น) ของเมอร์กา เป็นเครื่องขัดทรายกลมแบบหมุน หนีศูนย์ที่ใช้แรงอัดอากาศซึ่งมีวงขนาด 5.0 ตัวเครื่องนี้ติดตั้งถุงเก็บฝุ่น จึงไม่เป็นต้องมีระบบปลอดฝุ่น เมื่อเชื่อมต่อเครื่องขัดกับระบบสกัดกั้นฝุ่น เครื่องถูกพัฒนาสำหรับงานขัดทั่วไปในทุกสภาพพื้นผิว