เกษตรเมืองสงขลาหนุนอนุรักษ์ลองกองตันหยงมัส

711เกษตรเมืองสงขลาหนุนอนุรักษ์ลองกองตันหยงมัส

วันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา กล่าวว่าลองกองที่นราธิวาสถือเป็นจุดกำเนิดของการปลูกลองกองในภาคใต้ เกษตรกรในพื้นที่พยายามอนุรักษ์การปลูกลองกองตันหยงมัสให้อยู่คู่กับชาวนราธิวาส สำนักงานฯ ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

นายสุพิทกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร ได้ดำเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สวนของ “นายผิน วงษ์น้อย”เป็นหนึ่งของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม มีจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาลองกองให้มีคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีการทำลองกองแบบต้นเตี้ย เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา การแบ่งช่อ การตัดกิ่ง และการตัดแต่งรูป

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทางจังหวัด ผ่านกลไกของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 19 ศูนย์ และมีการดำเนินงานต่อเนื่อง จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรที่ได้เข้าไปเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

“ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงทางการตลาด มีการร่วมมือกับทางจังหวัดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสและภาคใต้” นายสุพิทกล่าว

นายสุพิท กล่าวว่า ลองกองตันหยงมัส จ.นราธิวาส ยังมีอยู่ และขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพว่า มีความหอม เนื้อแห้ง เปลือกร่อน และรสชาติหวานอมเปรี้ยว หากจะซื้อลองกองตันหยงมัสของสวน “นายผิน วงษ์น้อย” มีการจำหน่ายทั้งที่สวน และระบบออนไลน์ เพื่อสนองนโยบาย เกษตร 4.0 ของรัฐบาล

นายผิน วงษ์น้อย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นสวนลองกองคุณภาพ ที่มีการผลิตลองกองช่อคุณภาพ อย่างต่อเนื่องประมาณ 10 ปี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตลองกองอย่างครบวงจร

“จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นสวนลองกองคุณภาพในพื้นที่ 10 ไร่ มีการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต การคมนาคมสะดวก ห่างจากที่ว่าการอำเภอระแงะไม่มาก และมีเกษตรกรต้นแบบที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้”

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  www.prachachat.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

sendLINE

Comment