งานสถาปนิก 61 (Architect Expo 2018)

668       

งานสถาปนิก 61 (Architect Expo 2018)

      งานสถาปนิก 61 (Architect Expo 2018) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 ที่ชาแลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง และแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และการก่อสร้าง ซึ่งในงานมีผู้ประกอบการต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางด้านการตลาดของวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายในอาเซียนอย่างมาก 

        ภานในงานเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจด้านสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ช่วยต่อยอดโอกาสความสำเร็จในวงการก่อสร้างระดับภูมิภาคอาเซียน โดยงานสถาปนิก ’61 จะเป็นเวทีแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับสินค้าและบริการในธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

        ซึ่งทาง THAIPURCHASING เป็นหนึ่งในบูธที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย มีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบูธเพื่อรับของรางวัล และมีการแจกหนังสือคู่มือ-ซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ชมงานที่เป็นทั้งสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักลงทุน ผู้บริหาร อาคาร เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ให้ความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานและผู้เข้าร่มงานทุกท่านด้วยนะคะ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

sendLINE

Comment